Stranica: 1/1.

Problem Croduino Basic2 PB

Postano: pon stu 12, 2018 9:02 am
Postao/la marin.mihajlovic1994#7742
Pozdrav,
Nakon nekog vremena ne korištenja pločice pokušao sam testni program uploadati na pločicu:

Kod: Označite sve

void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH);  
 delay(1000);            
 digitalWrite(13, LOW);  
 delay(5000);            
}
ali prilikom uploada mi se javlja greška:

Kod: Označite sve

Arduino: 1.8.5 (Linux), Board: "Croduino Basic2 PB"

/opt/arduino-1.8.5/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /opt/arduino-1.8.5/hardware -hardware /home/marin/.arduino15/packages -tools /opt/arduino-1.8.5/tools-builder -tools /opt/arduino-1.8.5/hardware/tools/avr -tools /home/marin/.arduino15/packages -built-in-libraries /opt/arduino-1.8.5/libraries -libraries /home/marin/Arduino/libraries -fqbn=e-radionica.com:avr:atmega328pbcc -ide-version=10805 -build-path /tmp/arduino_build_520688 -warnings=none -build-cache /tmp/arduino_cache_651168 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/home/marin/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.2.0 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/home/marin/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino14 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/home/marin/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/5.4.0-atmel3.6.1-arduino2 -verbose /home/marin/Desktop/Blink/Blink.ino
/opt/arduino-1.8.5/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /opt/arduino-1.8.5/hardware -hardware /home/marin/.arduino15/packages -tools /opt/arduino-1.8.5/tools-builder -tools /opt/arduino-1.8.5/hardware/tools/avr -tools /home/marin/.arduino15/packages -built-in-libraries /opt/arduino-1.8.5/libraries -libraries /home/marin/Arduino/libraries -fqbn=e-radionica.com:avr:atmega328pbcc -ide-version=10805 -build-path /tmp/arduino_build_520688 -warnings=none -build-cache /tmp/arduino_cache_651168 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/home/marin/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.2.0 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/home/marin/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino14 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/home/marin/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/5.4.0-atmel3.6.1-arduino2 -verbose /home/marin/Desktop/Blink/Blink.ino
Using board 'atmega328pbcc' from platform in folder: /home/marin/.arduino15/packages/e-radionica.com/hardware/avr/1.0.0
Using core 'arduino' from platform in folder: /home/marin/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.207
Build options changed, rebuilding all
Detecting libraries used...
"/home/marin/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328pb -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-I/home/marin/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.207/cores/arduino" "-I/home/marin/.arduino15/packages/e-radionica.com/hardware/avr/1.0.0/variants/atmega328pb" "/tmp/arduino_build_520688/sketch/Blink.ino.cpp" -o "/dev/null"
Generating function prototypes...
"/home/marin/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328pb -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-I/home/marin/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.207/cores/arduino" "-I/home/marin/.arduino15/packages/e-radionica.com/hardware/avr/1.0.0/variants/atmega328pb" "/tmp/arduino_build_520688/sketch/Blink.ino.cpp" -o "/tmp/arduino_build_520688/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"/opt/arduino-1.8.5/tools-builder/ctags/5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "/tmp/arduino_build_520688/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compiling sketch...
"/home/marin/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328pb -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR  "-I/home/marin/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.207/cores/arduino" "-I/home/marin/.arduino15/packages/e-radionica.com/hardware/avr/1.0.0/variants/atmega328pb" "/tmp/arduino_build_520688/sketch/Blink.ino.cpp" -o "/tmp/arduino_build_520688/sketch/Blink.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core
Linking everything together...
"/home/marin/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-gcc" -w -Os -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328pb -o "/tmp/arduino_build_520688/Blink.ino.elf" "/tmp/arduino_build_520688/sketch/Blink.ino.cpp.o" "/tmp/arduino_build_520688/../arduino_cache_651168/core/core_e-radionica.com_avr_atmega328pbcc_49bdd6895a46da3b0c2d3d4885fc7a64.a" "-L/tmp/arduino_build_520688" -lm
"/home/marin/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "/tmp/arduino_build_520688/Blink.ino.elf" "/tmp/arduino_build_520688/Blink.ino.eep"
"/home/marin/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/5.4.0-atmel3.6.1-arduino2/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "/tmp/arduino_build_520688/Blink.ino.elf" "/tmp/arduino_build_520688/Blink.ino.hex"
Sketch uses 1280 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
/home/marin/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino14/bin/avrdude -C/home/marin/.arduino15/packages/e-radionica.com/hardware/avr/1.0.0/tools/avrdude.conf -v -patmega328pb -carduino -P/dev/ttyUSB0 -b57600 -D -Uflash:w:/tmp/arduino_build_520688/Blink.ino.hex:i 

avrdude: Version 6.3-20171130
     Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
     Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch

     System wide configuration file is "/home/marin/.arduino15/packages/e-radionica.com/hardware/avr/1.0.0/tools/avrdude.conf"
     User configuration file is "/home/marin/.avrduderc"
     User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping

     Using Port          : /dev/ttyUSB0
     Using Programmer       : arduino
     Overriding Baud Rate     : 57600
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe0

avrdude done. Thank you.

An error occurred while uploading the sketch
Pod tools -> board postavljena je Croduino Basic2 PB.
Kada pritisnem reset tipku na pločici ništa se ne događa. Molim Vas za pomoć.
Lijep pozdrav,
Marin

Re: Problem Croduino Basic2 PB

Postano: sri stu 14, 2018 2:29 pm
Postao/la david.zovko#7804
Pozdrav

molim Vas screenshot Tools izbornika iz Arduino IDE

Re: Problem Croduino Basic2 PB

Postano: čet ožu 28, 2019 6:00 pm
Postao/la j.radic996#2231
Poštovani,Prije godinu dana sam kupila croduino i bilo je sve okej sa projektom kojeg sam radila. Od tada ga nisam koristila sada i sada kad ga opet koristim išla sam napravit blink test da vidim jesam li ispravno instalirala i nakon kompajliranja javi mi se sljedeća greška:
slika

Znate li možda u čemu je problem?

Hvala :)

Re: Problem Croduino Basic2 PB

Postano: čet ožu 28, 2019 8:23 pm
Postao/la ivan.fadiga#6253
Pozdrav,
Nisam radio sa tim Croduinom, ali dali ste u Arduino IDE dodali Croduino Basic2 PB te ga odabrali za pločicu pod Tools>Board?

LP
Ivan

Re: Problem Croduino Basic2 PB

Postano: pet ožu 29, 2019 10:15 pm
Postao/la dekip#5216
Mislim da i ti imaš problem sa odabranom pločom. Za ploču izaberi Arduino Nano (old bootloader).
Ovo ako govorimo o Basic2.

Re: Problem Croduino Basic2 PB

Postano: sub ožu 30, 2019 1:54 pm
Postao/la david.zovko#7804
Molim te posjeti ovu stranicu: https://e-radionica.com/hr/arduino-ide

Odaberi svoju pločicu i slijedi upute za postavljanje Arduino IDE-a. Ako i dalje bude problema, javi :)

Re: Problem Croduino Basic2 PB

Postano: pon tra 01, 2019 8:13 pm
Postao/la j.radic996#2231
Evo ponovo sam sve instalirala kako piše na stranici, opet mi se javlja error.
Na starom laptopu sve radi normalno, pa pretpostavljam da nešto krivo radim ali stvarno ne znam šta. :clap: :dance:

slika

Hvala vam svima puno,

Jelena

Re: Problem Croduino Basic2 PB

Postano: pon tra 01, 2019 8:27 pm
Postao/la david.zovko#7804
Pozdrav

ako pločica radi na drugom laptopu onda je ispravna, samo je negdje greška u postavkama. Pronać ćemo ju :)

Možeš li molim te napraviti dvije stvari:
1. Odi na Tools -> Board -> Board Manager. U search upiši "avr". Postoji li na prvoj stavci, "Arduino AVR boards", opcija za update? Ako da, molim te updejtaj. Ugasi/upali Arduino IDE i probaj ponovno.
2. Postavi screenshot Tools izbornika.

Re: Problem Croduino Basic2 PB

Postano: sri tra 03, 2019 4:48 pm
Postao/la j.radic996#2231
Evo da se javim, nakon dana pronalaženja problema, našla sam sve. Problem je bio u ć slovu u mom prezimenu kojeg sam stavila za username na početku instaliranja windowsa kojeg arduino nije moga procitat... :dance:

Hvala vam svima, i pardon na smetnji i gnjavaži 8-)

Re: Problem Croduino Basic2 PB

Postano: sri tra 03, 2019 10:27 pm
Postao/la david.zovko#7804
Svašta! :? ali čestitam na uspjehu i hvala što javljaš što je bio problem, tako da i drugima pomogneš kada dođu do istog problema!